Přehlídka živých řemesel a lidového umění Krásná práce

6. 11. – 26. 11. 2021, Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1,
pracovní dny 9.00–18.00, víkendy a svátky 10.00–18.00

Druhý ročník přehlídky Krásná práce představuje široké veřejnosti výběr tradičního českého, moravského a slezského řemesla a lidového umění moderně a bez sentimentálního nánosu. Návštěvníkům připomene tradiční řemeslné techniky a představí i jejich tvůrce. Vedle krojových doplňků vyšívaných pavím brkem zaujmou například žinylkové plédy, masopustní masky či výrobky pletené z přírodních materiálů, jako jsou orobinec, borový loubek nebo sláma. Minulost a současnost propojí také reedice původního návrhu ručně tkaného koberce od průkopnického designéra Ladislava Sutnara. Své místo na výstavě si letos poprvé našel vánoční betlém, který je celý vytvořený z ovčího rouna.

Významným prvkem výstavy je kolekce založená na spolupráci řemeslných mistrů a renomovaných designérů. Jan Čapek se spojil s řezbáři z Dřevořezba Černý dvůr a společně vytvořili mísy dlabané z jednoho kusu ořechového a jasanového dřeva. Designér Rony Plesl spolupracoval s keramikem Karlem Hanákem, oceněným titulem Nositel tradice lidových řemesel, a vznikla série váz vyrobených technikou novokřtěnecké majoliky. Lucie Koldová společně s košíkářskou mistryní Barborou Hrdinovou navrhla svítidlo pletené z pedigu. Expozici provází bohatý doprovodný program přednášek, workshopů a tvůrčích dílen pro nejmenší.

Expozice Krásná práce v city modulu

červen, 2021, Rašínovo nábřeží, Praha

Na jaře 2021 jsme se vzhledem k proticovidovým opatřením a zavřeným galeriím rozhodli vstoupi do veřejného prostoru zcela jinak a uspořádali jsme venkovní expozici Krásná práce. Na náplavku u Rašínova nábřeží jsme umístili výstavní city modul, který představil výběr brilantně zpracovaných rukodělných předmětů od českých, moravských a slezských řemeslných mistrů. Kolemjdoucí Pražané mohli obdivovat třeba krásnou novokřtěneckou fajáns, soustružené hračky, ručně dlabané mísy z topolového dřeva, košíky pletené z borového loubku či orobincové ošatky. Tak jako vždy, i při této příležitosti jsme se snažili včlenit ruční výrobu do kontextu současného designu, architektury a módy. Moderní výstavní modul a celá vnitřní instalace prezentovaly bytové doplňky, jídelní a nápojovou keramiku či textílie bez sentimentálního nánosu uměle vytvořeného selského prostředí. Expozice představila alternativu k pojetí dnešního interiéru a nabízí určitý nadhled ve vztahu k původní lidové tvorbě. Venkovní výstava Krásná práce předznamenala velkou přehlídku živých řemesel a lidového umění Krásná práce, která proběhne letos v listopadu v Galerii 1, ve Štěpánské ulici a je také určitým připomenutím veřejnosti, aby české a moravské řemeslníky v této nelehké době podpořila. Expozice se konala pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a za podpory Městské části Praha 2, Trade Centre Praha a Magistrátu hl. m. Prahy.

Výstava studentských plakátů o řemeslech

červen, 2021, galerie Kobka 17, Praha

Grafické řešení souboru plakátů na téma Zanikající česká řemesla iniciovala vedoucí ateliéru grafického designu na pražské vyšší odborné škole Scholastika Klára Hegerová, která je zároveň spoluzakladatelkou nadačního fondu Družstevní práce. Výstava proběhla v červnu 2021 v mimořádně zajímavém prostoru nově zrekonstruované galerie Kobka 17 na Smíchovské náplavce. Vznikla kolekce, ve které studenti přistoupili k jednotlivým řemeslným technikám s respektem, ale současně využili odstupu a nadhledu moderního designéra ve vztahu k původní lidové tvorbě. Tu interpretovali vlastním jazykem, odklonili se od popisného zobrazování a svobodně komunikovali s divákem pomocí citlivě vytvořených stylizací. Jejich plakáty byly výtvarnou výpovědí o podstatě jednotlivých řemesel. Entuziasmus, se kterým studenti přistoupili k tématu, byl výjimečný. Vyhledávali informace, lidové ornamenty ručně překreslovali nebo vyrývali, sami kontaktovali řemeslné mistry a konzultovali s nimi vybrané motivy. Ačkoliv o některých řemeslných technikách slyšeli poprvé, na konci semestru již používali termíny jako činovať, vahan či vrapení s naprostou samozřejmostí. I kdyby se podařilo zažehnout jiskru zájmu o zanikající česká řemesla jen u těchto 16ti mladých lidí, tak to jistě stálo za to.

Výsadba košíkářských vrb

květen, 2021, Dubeč

První ze série videí, jejichž koncept jsme začali připravovat v zimě, kdy jsme v důsledku epidemických opatření nemohli pracovat v terénu. Pro pana košíkáře Petra Krále jsme pomáhali sehnat dobrovolníky, kteří by mu pomohli vysázet unikátní vrbovnu v Dubči. Samozřejmě jsme přijeli i sázet a natočili jsme reportáž. Z nového projektu máme velkou radost a s hrdostí se o něj s Vámi dělíme.

Krásná práce

5. - 27. listopadu, 2020, Praha Galerie 1

Druhý ročník přehlídky Krásná práce se měl uskutečnit během listopadu 2020 v Galerii 1. Těsně před zahájením, v době, kdy už jsme téměř začínali instalovat, vydala vláda nařízení spojená s epidemickou situací a mezi ně patřilo i uzavření výstavních prostor. Nová kolekce lidového a uměleckého řemesla vznikala celý uplynulý rok. Chtěli jsme v ní opět představit zajímavé techniky a vzory z celé České republiky, ale také jsme iniciovali reedici objektů významných výtvarníků 20. století, kteří již v minulosti začali používat prvky lidového umění v novém významu. Vyvážené propojení tradice a inovace měl na výstavě předvést i nový projekt Inkognito, jehož příprava nám přináší nesmírnou radost. Oslovili jsme špičkové designéry, kteří souhlasili s tím, že pro řemeslníky vytvoří návrh nového typu výrobku a současně se vzdají svého jména, což činí jako gesto na podporu českého řemesla. Podpořit samotné řemeslníky jsme chtěli nejen vystavením, ale také nabízením jejich výrobků k prodeji, protože právě oni byli jedni z nejvíce postižených koronavirovou krizí.

Přehlídka Krásná práce se tedy koncem loňského roku nekonala. Ale my se nevzdáváme. Otevírat téma tradičních řemesel a jejich významu pro náš současný život se kontinuálně snažíme alespoň na sociálních sítích a v médiích. Víme, že nejsme jediní, koho tato opatření zasáhla, a pevně věříme, že připravenou výstavu i s bohatým doprovodným programem představíme veřejnosti v listopadu 2021, opět v Galerii 1.

Krásná práce

8. - 21. listopadu, 2019, Praha Galerie 1

Ve listopadu 2019 proběhl v centru Prahy v Galerii 1 první ročník akce věnované živým lidovým řemeslům a jejich tvůrcům. Návštěvníci se mohli seznámit s řemeslnými technikami, které nemají jinde ve světě obdobu. Prohlédli si například opasky vyšité pavím perem, které symbolizují mužskou sílu, keramiku vyrobenou prehistorickou technikou zakuřování nebo ukázky výšivky rybí šupinou. Na workshopech si zájemci mohli vyrobit hračku ze dřeva nebo sami navléknout vánoční ozdobu z foukaných skleněných perel. Součástí akce byl program pro školy, přednášky, tvůrčí dílny pro děti i dospělé a promítání dokumentárních filmů.