Krásná práce

Družstevní práce
+ Krásná jizba
= Krásná práce

Projektem Krásná práce navazujeme na tradici institucí, které v minulosti pečovaly o řemeslnou výrobu a propojovaly ji s designem. Chceme široké veřejnosti představovat lidové české, moravské a slezské řemeslo a šířit jeho podmanivou krásu. Cítíme, že je třeba vymanit jej ze sentimentální sféry jarmarků nebo farmářských trhů a vrátit ho současnosti. Je třeba mu poskytnout důstojnost a ukázat vysokou estetickou hodnotu artefaktů vytvořených lidskýma rukama.